Uniwersytet Jagielloński

Zwiedzając Kraków koniecznie warto odwiedzić najstarszy w Polsce uniwersytet, który praktycznie z krótkimi przerwami kształci swych studentów już od setek lat. Uniwersytet Jagielloński to bez wątpienia jedna z najlepszych uczelni w naszym kraju.

Uczelnia została założona przez Kazimierza Wielkiego w 1364 roku, co czyni ją najstarszym uniwersytetem w naszym kraju. Według różnych rankingów najlepszych uczelni na świecie, Uniwersytet Jagielloński jest również najlepszą uczelnią w naszym kraju. Na terenie całego Krakowa, Uniwersytet użytkuje ponad 100 różnych budynków, w których studiuje ponad 50 tysięcy studentów, jednak z perspektywy turysty najważniejsze są najstarsze budynki uczelni.

Władze uniwersytetu prowadzą 10 różnych muzeów, w których znajdują się liczne zbiory dotyczące historii uczelni oraz wiele niezwykle cennych eksponatów związanych z poszczególnymi wydziałami. Najważniejsze bez wątpienia jest Muzeum Uniwersytetu jagiellońskiego, które mieści się w Collegium Maius. W skład eksponatów wchodzi ponad 2 tysiące urządzeń i instrumentów naukowych, kolekcja malarstwa zachodnioeuropejskiego, liczne rzeźby, wyroby rzemieślnicze, klisze i fotografie. Wszystko to przedstawia nie tylko polską, lecz i także światową historię zarówno dziejów jak i kultury.

Spacerowanie po uniwersyteckich budynkach będzie także znakomitą okazją do zapoznania się z wieloma stylami sztuki i architektury, które odcisnęły swe piętno na ich końcowym wyglądzie. Dlatego warto koniecznie odwiedzić najstarszy polski uniwersytet!

Autor