Klasztor oo. Paulinów na Skałce

Do ciekawych, wartych zwiedzenia miejsc należy klasztor oo. Paulinów. Klasztor, wraz z kościołem znajduje się w pobliżu Wawelu na niewielkiej górce.

W dawnych czasach było to miejsce kultu pogańskiego. Początki kościoła należy wiązać z wczesnym średniowieczem, gdy w miejsce pogańskiej świątyni postawiono kościół. Niestety nie przetrwał on w tamtej postaci. Obecny obiekt pochodzi z XVII wieku i jest częścią większego zespołu architektonicznego, w skład którego wchodzi również klasztor.

Klasztor zwieńczony jest herbem Paulinów, na którym widnieje kruk z bochenkiem chleba w dziobie oraz palma i dwa lwy. Herb symbolizuje samotność i kontemplację.

Nie ma możliwości dostania się do wnętrza klasztoru, gdyż jest to miejsce niedostępne dla osób postronnych, turystów. Na terenie klasztoru znajduje się wiele dzieł sztuki, pochodzących z odległych czasów. Pozostają one pod opieką Paulinów, którzy również prowadzą archiwum klasztoru od czasu jego powstania.

W podziemiach kościoła znajduje się krypta, w której spoczywają zasłużeni dla kraju obywatele. Funkcjonuje pod nazwą Krypta Zasłużonych, a spoczywają w niej m.in. Jan Długosz, Adam Asnyk, Stanisław Wyspiański, Czesław Miłosz.

Krypta jest częściowo wykuta w skale, przykryta sklepieniem, natomiast pod bocznymi przęsłami znajdują się głębokie nisze.

Autor