Hotel a motel

Hotel, w polskim ustawodawstwie określony jest jako obiekt, który posiada odpowiedni standard oraz spełnia określone normy. Hotel zazwyczaj posiada bardzo szeroką ofertę, która ma uprzyjemnić gościom pobyt w ich obiekcie.

Hotel, aby mógł być określany mianem hotelu musi spełniać pewne wymagania funkcjonalne i techniczne. Hotel musi mieć co najmniej 10 pokoi. Pomieszczenia przeznaczone dla klientów muszą być jedno lub dwuosobowe, rzadko trzypokojowe.

Hotel to wypoczynek na wyższym poziomie. W dobrym hotelu spotykamy się z profesjonalną obsługą, mamy możliwość zjeść posiłek w dobrze zaopatrzonej restauracji przyhotelowej oraz oczekiwać pewnych standardów, takich jak TV, bezprzewodowy Internet.

Hotele często dodatkowo posiadają w ofercie takie usługi jak spa, wellness, gabinet masażu.

Motel, według norm polskiego prawa, to obiekt, w którym można przenocować, odpocząć, położony przy głównych drogach, najczęściej uczęszczanych szlakach komunikacyjnych, na obrzeżach miast.

Przy motelach najczęściej znajdują się sporych rozmiarów parkingi, dlatego że motel teoretycznie przeznaczony jest dla osób, które są w podróży i potrzebują jedynie przenocować, zregenerować siły. Bardzo często z motelu korzystają kierowcy ciężarówek, którzy mają do pokonania bardzo długie trasy.

Motel, podobnie jak hotel powinien posiadać 10 pokoi, aby spełnić standardy motelu. Pokoje muszą być jedno lub dwuosobowe. Motel powinien zapewniać wyżywienie, ale zazwyczaj nie jest ono na takim poziomie, jak kuchnia w hotelu.

Autor